Akkoç Mühendislik | Genel Müteaahhitlik

GENEL MÜTEAAHHİTLİK

Arapça kökenli olan müteahhit kelimesi; “üstlenici, taahhüt eden” anlamlarına gelmekte ve müteahhitin görev kapsamını belirtmektedir. İnşaat sahasını belirleme, bütçe oluşturma, işe alım süreçlerini yönetme gibi yapının inşa sürecinin tamamını üstlenen müteahhitlerin sorumlulukları şunlardır;


Bir inşaat projesinin tüm aşamalarını baştan sona planlamak,

Fiyat teklifini oluşturabilmek için malzeme, işçilik, makine ve diğer masrafların maliyetini hesaplamak,

Maliyetleri azaltmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak,

Müşterilere sunmak üzere proje takvimi oluşturmak,

Mimar veya mühendis gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak,

Projenin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,

Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak,

İşçi güvenliğini temin etmek,

İş performansını denetlemek,

Ekipman ve araçların zamanında ve uygun bakımının yapıldığından emin olmak,

Acil durumlarda müdahale edilmesini sağlamak,

Potansiyel müşteriler için teklif hazırlamak,

Gerekli yasal izinleri almak,

Projeyi tartışmak ve takip toplantılarını planlamak için müşterilerle iletişime geçmek.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin